Eberstein

traži dalje ...

Eberstein, plemićka obitelj koja je od XIV. st. imala posjede u Istri. Koruški Ebersteini bili su jedna od moćnijih goričkih ministerijalnih obitelji. Najkasnije 1362. dobili su u posjed Lupoglav od goričkoga grofa Alberta. U Istri su se pojavili još prije: navodno je oko 1300. Friedrich (Fritz, druga pol. XIII. st. – prva pol. XIV. st.) dobio od akvilejskoga patrijarha Rajmunda u feud selo Paz te počeo graditi prvu utvrdu (C. De Franceschi). God. 1339. patrijarh Bertrand dao im je u posjed selo Marčeniglu na Buzeštini. Taj je posjed poslije dobio Erchard (prva pol. XIV. st. – 1371), koji je posjedovao još Lupoglav i Sovinjak. Nakon što je Erchard umro bez izravnih nasljednika, Lupoglav je prešao u vlast njegovih nećaka: Nikolausa (XIV. st.), kapetana Pazina, i Albrechta (XIV. st.), koji se 1373. spominje kao dye Ebersteiner von Moernuels. Posljednji muški potomak obitelji Mixe (XIV. st.) držao je na kraju XIV. st. Lupoglav kao feud. Mixina kći Ana (druga pol. XIV. st. – oko 1408), koja je naslijedila Lupoglav, udajom je taj posjed prenijela plemićkoj obitelji Herberstein, jednoj od najbogatijih u Štajerskoj.

Ebersteini su imali sjedište u gospoštiji Lupoglav (Mahrenfels), u utvrdi (kaštelu) iznad Gorenje Vasi, koju stanovnici toga kraja nazivaju Starim gradom (iako je u ruševnu stanju), a kaštel u dolini, što ga je u XVII. st. izgradila obitelj Brigido, nazivaju Gradom. Utvrdom su upravljali kaštelani. Grb obitelji nalazi se na svodu prezbiterija župne crkve sv. Nikole u Pazinu (štit razdijeljen na četiri polja: prvo i četvrto obojeni su crvenom bojom, a drugo i treće bijelom).

G. Labinjan

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Eberstein. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/eberstein>.