Eder, Albin

traži dalje ...

Eder, Albin, liječnik (Beč, 12.V.1859 – Lovran, 6.VIII.1916). Studij medicine završio je 1884. u Beču, gdje je bio kirurg do 1892., kad je postao ravnateljem dječjega klimatskog lječilišta (Seehospiz und Asyl für kranke, insbesonders scrophulöse und rhachitische Kinder), danas → Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju »Primarijus dr. Martin Horvat« u Rovinju. Osuvremenio ga je i pretvorio u javno lječilište, a u travnju 1895. preselio se u Lovran, gdje je imao privatnu liječničku ordinaciju. Snažno je utjecao na razvitak Lovrana u turist. središte i klimatsko lječilište, pa je potaknuo uvođenje vodovoda i kanalizacije, el. rasvjete te uređenje obalne šetnice. Kad je 1909. osnovano lječilišno povjerenstvo, postao mu je ravnateljem. Tijekom I.svj. rata u Lovranu su se zbrinjavali ranjenici s tal. bojišta na Soči, pa se E. uz svoj redoviti posao posvetio njihovu liječenju i rehabilitaciji.

LIT.: M. Deželić, Liječnik dr. Albin Eder i njegov doprinos razvoju zdravstva u Istri od godine 1892. do 1916, Medicina, 1986, 22, 3.

R.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Eder, Albin. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/eder-albin>.