Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković« Pula (FET)

traži dalje ...

Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković« Pula (FET), visokoškolska ustanova, članica Sveučilišta u Rijeci. Osnovan je rješenjem tadašnjega Kotara Pula i Savjeta za prosvjetu pri Vladi 30.VI.1960. kao dvogodišnja Viša ekonomska škola u Puli, za izobrazbu ekonomista. Inicijativu je pokrenuo 1956. M. Mirković, kada je predložio osnivanje Jadranskog sveučilišta, s pojedinim studijima u Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Tada je bilo predviđeno da studij ekonomije bude u Puli, pa se ostvarenjem toga i započelo. Viša ekonomska škola obrazovala je nekoliko godina najprije samo ekonomiste općega smjera, a 1965. ustrojen je studij po smjerovima: Turizam i ugostiteljstvo, Komercijalni smjer (Marketing) te Računovodstvo i financije. Takva podjela ostala je do danas u četverogodišnjem fakultetskom studiju. Četverogodišnji studij za diplomirane ekonomiste smjera Računovodstva i financija započeo je s radom 1985., pa je škola tada promijenila ime u Studij ekonomije i turizma, a 1990. ime je ponovno promijenjeno u sadašnje. Danas na FET-u radi 30-ak nastavnika u svim znanstveno- -nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima. Ustrojen je u 7 katedri: za ekonomske teorije, za financije, za ekonomiku poduzetništva, za računovodstvo, za marketing, za matematiku, statistiku i informatiku te za strane jezike. Upisano je oko 900 studenata, redovitih i izvanrednih, a dosad ih je od osnutka ustanove diplomiralo više od 5500. Fakultet ima knjižnicu otprilike s 9000 naslova, knjiga i časopisa. Međunar. suradnja obuhvaća veze s nekoliko srodnih ustanova u SAD-u (Orlando, Florida, Lexington, Kentucky), ali i razmjenu studenata i profesora, njihovo sudjelovanje na međunar. skupovima i dr. God. 1988–97. Fakultet je izdavao časopis → Gospodarstvo Istre, a od 1998. izdaje časopis → Ekonomska istraživanja, s međunarodnom strukturom uredništva, recenzenata i autora. Do 1990. bio je izdavač Zbornika radova Znanstvenog skupa »Susreti na dragom kamenu«, a od tada organizira međunarodne znan. skupove.

R. Matijašić

ilustracija
FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA »DR. MIJO MIRKOVIĆ« PULA

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković« Pula (FET). Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/fakultet-ekonomije-i-turizma-dr-mijo-mirkovic-pula-fet->.