inkvizicija

traži dalje ...

inkvizicija (lat. inquisitio: istraživanje), postupak koji je primjenjivala Katolička crkva kako bi pronašla, optužila i osudila heretike. Prvi povjerenici Svetog oficija Rimske inkvizicije, utemeljene 1232. bulom pape Grgura IX. Ille humani generis, na istar. se području pojavljuju oko sred. XIII. st. Uloga inkvizitora povjerena je dominikancima i franjevcima. Dominikanci su »istraživanje heretičke zloće« organizirali sa sjedištem u Kopru, ali zbog nedostatka zapisnika inkvizicijskih postupaka nisu poznati rezultati njihova istraživanja. Dekretom pape franjevca Nikole IV. njih su 1289. u obnašanju inkvizitorske službe u Istri zamijenili franjevci. U doba reformacije i kat. obnove, na području Istre pod mlet. upravom papa Pavao III. bulom Licet ab initio od 21.VII.1542. investira povjerenike Svetoga oficija inkvizicije, pod strogom paskom mlet. vlasti, koji se suprotstavljaju pojavi protestantizma te širenja katolicizmu neprihvatljivih običaja prebjega iz balkanskih područja pod tur. vlašću i doseljenika iz istočnojadranskoga zaleđa. Posebnu pozornost inkvizitora privuklo je širenje protestantskih ideja, pa se u istar. lukama budno nadzire uvoz knjiga. U osudama fra Balda Lupetine, u istrazi protiv Markantuna De Dominisa i dr. uglednih Hrvata važniju su ulogu imale mlet. vlasti. Među inkvizitorima u Istri u razdoblju 1523–91. bili su: Hannibal Grisogoni iz Kopra (imenovan 1523), Blasius iz Cresa (1546), Andreas Zunta iz Kopra (1553), Valengus Tisanus iz Pirana (1558), Felix Peretti iz Montaltra (imenovan 1558), budući papa Siksto V., i dr.

LIT.: A. Miculian, Il Santo Ufficio e la riforma protestante in Istria, Atti CRS, 1980–81, 11; N. Crnković, Protestanti i »protestanti« u Istri i na Kvarnerskim otocima u 16. i 17. stoljeću, Croatica Christiana periodica, 1985, 16; Lj. Maračić, Protestantizam u Istri. Protestantski pokušaj i odgovor inkvizicije u Istri, Nova Istra, 1999, 2–3; F. Šanjek, Inkvizicija, Croatica Christiana periodica, 2000, 46; L. Čoralić, Hrvati u procesima mletačke Inkvizicije, Zagreb 2001.

F. Šanjek, A. Miculian

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

inkvizicija. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/inkvizicija>.