Ivan (Johannes)

traži dalje ...

Ivan (Johannes), prvi imenom poznati franački vojvoda (dux) Istre (?, druga pol. VIII.st. – ?, poč. IX.st.). Iako se prvi put spominje tek 804., moguće je da se na nj odnosi podatak o istar. vojvodi iz pisma što ga je Karlo Veliki 791. poslao svojoj ženi Fastradi. Stolovao je u Novigradu preuzevši posjede nekadanjega bizantskog upravitelja Istre. God. 804. sazvao je sabor na rijeci Rižani (→ Rižanska skupština), na kojem su se okupili predstavnici istar. gradova i kaštela, biskupi, patrijarh Fortunat iz Grada te izaslanici Karla Velikoga i njegova sina Pipina. Zapis o tom saboru smatra se jednim od najvrjednijih dokumenata za razdoblje vladavine Karla Velikog i važnom ilustracijom funkcioniranja franačke uprave. Ivan je na pusta zemljišta u Istri naseljavao Slavene kako bi osnažio obranu prema avarskom području. To je mogao nastaviti i nakon sabora, dok je od pokušaja uvođenja raznih službi i nameta pod pritiskom Istrana morao odustati.

N. Budak

 

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Ivan (Johannes). Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/ivan-johannes->.