Prelog, Milan

traži dalje ...

Prelog, Milan, povjesničar umjetnosti (Osijek, 19.VI.1919 – Zagreb, 25.VIII.1988). Diplomirao je u Zagrebu 1945., a doktorirao 1951. tezom Prilog analizi razvoja srednjovjekovne umjetnosti na istočnoj obali Jadrana. Bio je profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1948–84) i direktor Konzervatorskog zavoda NRH (1951 –53). Bavio se pitanjima umjetnosti od kasne antike do renesanse, poviješću urbanizma, regionalnim planiranjem i zaštitom spomeničke baštine. Organizirao je istraživanje povijesti naselja (Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za poslijediplomski studij u Dubrovniku), a odgojio je mnoge naraštaje povjesničara umjetnosti. Autor je monografija o spomenicima Poreča (Poreč – grad i spomenici, 1957; Eufrazijeva bazilika u Poreču, 1986), a u mnogobrojna je svoja znan. djela utkao istar. spomeničku baštinu kao dio cjelovita prikaza ist. obale Jadrana: Između antike i romanike, Peristil, 1954., 1; Naselja koja umiru, Urbs., 1958; Jadranska obala: prostor i vrijeme, Život umjetnosti, 1967., 4; Pred umjetničkom baštinom Istre, Dometi, 1969., 11; Prostor – vrijeme, 1973. Dio tih djela nanovo je izdan u dvama svescima (Djela I.–III., 1991–99).

R. Matijašić

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Prelog, Milan. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/prelog-milan>.