Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Hidrografski zavod u Puli, hidrografska ustanova Austroug. ratne mornarice, osnovana 1869. pod nazivom Hydrographisches Amt der k. u. k. Kriegsmarine. Prethodno je od 1863. djelovala kao spremišna podružnica prve hidrografske ustanove na Jadranu, koju je 1860. Austrougar. ratna mornarica osnovala u Trstu. Od 1864. obavljala je meteor. promatranja, a imala je i astron. promatračnicu. Kada je 1866. zatvorena tršć. ustanova, njezina je oprema preseljena u Pulu, a Spremišna podružnica postala je Hidrografsko spremište (Hydrographisches Depot). Prihvaćanjem statuta u Puli je 10.IX.1869. osnovan Hidrografski zavod. Bio je sastavljen od četiriju odjela: → Zvjezdarnice s astron., meteor., geomagnetskim i plimnim opservatorijem, Spremišta nautičkih instrumenata s mehaničkom radionicom, Spremišta pomorskih karata i → Mornaričke knjižnice. God. 1895. utemeljen je odjel za geofiziku. Nova zgrada Zavoda otvorena je 20.VI.1871. Znanstveno-istraživačkim rezultatima posebno se isticala zvjezdarnica, u kojoj je astronom → J. Palisa 1874–80. otkrio 28 planetoida. Između 1866. i 1872. obavljen je novi premjer Jadranskoga mora, na osnovi kojega su 1870–74. u Beču izrađene pom. karte Jadrana; 1892. Zavod je objavio peljar Jadrana. God. 1889. i 1890. izvršena su geomagnetska mjerenja Jadrana. Meteorološki opservatorij započeo je 1874. izrađivati dnevne vremenske prognostičke karte. Od 1873. H. z. objavljivao je Oglašavanja za pomorce i Hidrografske vijesti, od 1893. oba izlaze pod naslovom Oglašavanja za pomorce (Kundmachungen für Seefahrer) kao prilog mjesečnika Priopćenja s područja pomorstva. Ukupno su 1873–1915. izišla 42 sveska. Zavod je do 1918. objavio više od stotinu znan. i stručnih knjiga, godišnjaka i časopisa, među kojima je Godišnjak meteoroloških i zemljomagnetskih promatranja, 1897–1916/17., s objavljenim 21 sveskom. Raspadom Monarhije i tal. voj. zaposjedanjem Pule 5. XI.1918. prestaje djelatnost Zavoda. Tal. mornarica preuzela je Zavod te je velik dio opreme odnesen u Italiju. Zgrada Zavoda uništena je 1944. u anglo-američkim zračnim napadima; sačuvana je samo jedna kupola zvjezdarnice.

LIT.: A. Gareis, Geschichtliche Darstellung der Entwicklung des k.u.k. hydrographischen Amtes, Pola 1897; J. Mokrović, Hidrografski ured u Puli, Almanah Bošković, 1976, 27; E. Puh (urednik), Zvjezdarnica u Puli, Pula 1991.

B. Dobrić


HIDROGRAFIJA, reprezentativni hidrogram istarskoga poluotoka