Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Tvornica duhana Rovinj d. o. o., tvrtka utemeljena 1872. kao pogon za opskrbu cigarama časnika austroug. vojske. Do konca I.svj. rata poslovala je u sastavu austrijskoga duhanskoga monopola, a između I. i II.svj. rata talijanskoga. Potpuno novim strojevima opremljena je prvi put 1952., kada je na tržište izbačena čuvena cigareta Primorka. Korjenita modernizacija proizvodnih pogona provedena je 1969–71., kada je automatiziran proces pripreme duhana i izradbe cigareta te uvedena linija za proizvodnju graf. ambalaže. Uspostavljena je suradnja s Austria Tabakwerke AG, te je kupljena licencija za proizvodnju prestižne marke Milde Sorte, koja je ubrzo postala najtraženijom cigaretom na domaćem tržištu. Na poč. 1980-ih u proizvodnju je uvedena kompjutorizacija i robotizacija, a lansirana je obiteljska marka cigareta Ronhill kao izvorna kreacija rovinjskih stručnjaka. Kupljena su duhanska polja u Podravini i Slavoniji, na kojima se duhan uzgaja na znan. temeljima u suradnji s Poljoprivrednim fakultetom u Zagrebu. Istodobno s modernizacijom tehnol. procesa proizvodnje, potkraj 1980-ih počinje ulaganje u kvalitetu cigareta, a dinamičnom razvojnom politikom novi se proizvodi prilagođavaju zahtjevima potrošača. Za potrebe fizikalno-kem. laboratorija nabavljeni su spektrofotometar i stroj za pušenje, čije su analize dovele do stalnoga smanjivanja tara i nikotina, štetnih sastojaka u dimu cigareta. Izrazit poslovni uspon TDR ostvarila je 1990-ih, postavši vodećim hrv. proizvođačem i izvoznikom cigareta, integriravši poslovni sustav proizvodnje duhana i cigareta, proizvodnje komercijalne ambalaže te lanca maloprodaje u Hrvatskoj. God. 2001. poslovanje je proširila na turizam i postala većinskim vlasnikom dvaju velikih hotelskih društava → Jadran-turista d. d. Rovinj i → Anite d. d. Vrsar. Duhanska djelatnost, s više od 15 milijardi prodanih cigareta i oko 1,9 milijardi kuna ukupnoga prihoda, okosnica je poslovanja te osnovni izvor prihoda i profitabilnosti → Adris Grupe d. d. Vrsar. Proizvodni asortiman TDR-a danas obuhvaća marke cigareta: Ronhill, Walter Wolf, Largo, Kolumbo, York i MC, a gl. mjesto zauzima Ronhill s 43,5% ukupno prodanih količina. TDR je 2004. imala 362 zaposlenika, a potpomaže mnogobrojne humanitarne udruge i zdr. ustanove, različite kult. i sport. programe te obnovu sakralne baštine. Od 1994. predsj. je uprave društva Ante Vlahović.

M. Ferenčić


TVORNICA DUHANA ROVINJ d. o. o., postrojenje za proizvodnju cigareta