Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

župan, seoski poglavar. Zastupao je selo pred zemaljskim gospodarom (feudalcem) ili gradskom općinom te pred drugim seoskim zajednicama. Vodio je brigu o prihodima i rashodima zajednice, o prikupljanju redovitih i izvanrednih podavanja (→ feudalizam), sudjelovao u rješavanju sporova s nadređenim tijelima te graničnih (→ Istarski razvod) i drugih sporova sa susjednim selima. Morao je održavati javni red i mir te prenositi mještanima odluke i zapovijedi nadređenog feudalca ili općine i izvješćivati o izvanrednim događajima. Podnosio je žalbe i predstavke koje je gospodarima upućivala seoska zajednica. Presuđivao je sa zborom sudaca (banak) seljanima u sporovima i novčanim kaznama niže razine. Osim toga, u pojedinim je mjestima ž. imao i neka posebna zaduženja gosp. i upravnog značaja. U obavljanju dužnosti pomagao mu je zamjenik, → požup. U ime naknade za obavljanje službe bio je oslobođen nekih podavanja. Izabirali su ga na godinu dana pripadnici njegove seoske općine javnim glasovanjem (obično »na rovaš«), a izbor je potvrđivao zemaljski gospodar. Za župana je birana starija, iskusna osoba koja je bila na glasu kao častan član zajednice. U nekim se selima ž. nazivao → meriga. Najstariji poznati spomen župana u Istri potječe iz 1199., kada se spominju plominski i gračaški župan. – Upravno-teritorijalnim preustrojem RH 1992., dužnosnik na čelu → županije.

M. Levak, R.