Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba

traži dalje ...

Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba, politička organizacija osnovana u južnosl. pokrajinama Austro-Ugarske, a poslije njezina raspada vrhovna vlast Države Slovenaca, Hrvata i Srba. Prije formiranja središnje organizacije Narodnoga vijeća SHS u Zagrebu 6.X.1918. osnovani su Narodna organizacija Srba, Hrvata i Slovenaca u Dalmaciji (Split, 2.VII), Narodna organizacija SHS za Hrvatsko primorje i Istru (Sušak, 14.VII) i Narodno vijeće (slov. Narodni svet) za Sloveniju, Istru i Dalmaciju (Ljubljana, 16.VIII). U kolovozu je u Trstu osnovano i Pokrajinsko narodno vijeće (slov. Krajevni narodni svet) za Trst i bliže istar. okruge Podgrad, Kopar i Piran. Za predsjednika središnjega Narodnog vijeća SHS izabran je slov. političar Anton Korošec, za potpredsjednike Ante Pavelić (stariji) i Svetozar Pribićević, a za tajnike Srđan Budisavljević, Mate Drinković i Ivan Lorković. Nakon proglašenja samostalne Države Slovenaca, Hrvata i Srba 29.X.1918. Predsjedništvo Narodnoga vijeća SHS u Zagrebu bilo je najviša vlast u novoj državi. I Istra je imala svoje predstavnike u Narodnom vijeću: → Đ. Červar, → M. Laginja, → V. Spinčić, Josip Grašić i Šime Kurelić. Đ. Červar i M. Laginja bili su članovi Središnjeg odbora Vijeća. Prigodom proglašenja neovisnosti Države SHS Narodno je vijeće naglasilo da u novu državu pripada i Istra, a Laginju je imenovalo povjerenikom za Istru. U tim prevratnim danima i u Istri su osnivani odbori Narodnoga vijeća, koji su preuzimali vlast u općinama s hrvatskom i slov. većinom. U Puli je Mjesni odbor Narodnoga vijeća izabran 28.X., a 30.X. preuzeo je polit. upravu u gradu, sporazumno s odborom pulskih Talijana, osnovanim 29.X. Za predsjednika je bio izabran Lovro Škaljer, a na čelu uprave bio je M. Vratović. Odbori Narodnoga vijeća osnovani su u još nekim mjestima Istre i na kvarnerskim otocima. U Pazinu je odbor osnovan 29.X. pod predsjedanjem Šime Kurelića, a u Opatiji 31.X. pod predsjedanjem Ivana Poščića. Istra je vrlo kratko bila pod vlašću Države SHS. Već 5.XI., pod izlikom da je saveznička sila, u Pulu je ušla tal. vojska koja je ubrzo zauzela čitavu Istru, čime je ukinuta vlast Narodnoga vijeća.

LIT.: B. Krizman, Raspad Austro-Ugarske i stvaranje jugoslavenske države, Zagreb 1977; D. Šepić, Odbori Narodnog vijeća u Puli i ostaloj Istri u danima prevrata i talijanske okupacije (listopad–studeni 1918), Prilozi o zavičaju, 1980, 1.

G. Kešac

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/1862>.