Porta Orientale, La

traži dalje ...

Porta Orientale, La, časopis namijenjen istočnojadranskoj problematici, što ga je 1931–73. u Trstu izdavala Compagnia Volontari Giuliani e Dalmati. Nastao je iz časopisa Italia. Rivista dell’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (direktor F. Pagnacco), koji je izlazio od 1923. do prosinca 1930. Počeo je izlaziti s podnaslovom Rivista mensile di studi giuliani e dalmati, od prosinca 1931. nosio je podnaslov Rivista mensile di studi sulla guerra e di problemi giuliani e dalmati, a od siječnja 1944. Rivista giuliana di storia politica ed arte. Zamišljen kao mjesečnik, od 1935. gubi ritam i izlazi dvomjesečno ili rjeđe. Nije izlazio 1964., a od siječnja 1965. izlazi u novoj seriji. Naziv su pokretači preuzeli od triju istar. kalendara (Porta Orientale, 1857–59) → C. F. G. Combija, misleći da i sami radi jačanja nac. svijesti moraju širiti poznavanje Julijske Venecije i Dalmacije. P. O. donosi pov., polit., voj., toponomastičke, biogr., gosp. i radove iz povijesti umjetnosti, prikaze novih knjiga te u početku izbor članaka iz drugih časopisa. Među više od 500 autora ističu se B. Coceani, Camillo De Franceschi, F. Pasini, F. Salata, G. Stefani i dr. Na direktorskom mjestu izmjenjivali su se B. Coceani, F. Pagnacco i G. Stefani do 1939., od 1940. i F. Pasini, a od 1965. C. Pagnini. Do 1965. gl. urednik bio je F. Pagnacco, potom C. Pagnini. Kazalo je objavljeno 1971 (urednik G. Borri).

LIT.: C. Pagnini, I giornali di Trieste dalle origini al 1959, Milano 1959.

Lj. Vrabec

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Porta Orientale, La. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/2168>.