Besednjak, Engelbert

traži dalje ...

Besednjak, Engelbert, političar i publicist (Gorica, 14.III. 1894 – Trst, 21.XII.1968). Državnu gimnaziju završio u Gorici 1913. te pravo s doktoratom u Beču 1920. Bio je tajnik goričke Krščansko socijalne zveze 1913–14., potom gl. urednik Slovenca 1919–20., Edinosti 1921. i Goriške straže 1922–24. te predsj. polit. društva → Edinost u Gorici 1922–28. Na izborima 1924., zajedno s → J. Wilfanom i J. Srebrničem, bio je na Slovenskoj listi izabran u rimski parlament kao zastupnik Slovenaca i Hrvata iz Julijske Venecije. Emigrirao je 1930. u Beč, gdje je bio primljen u vodstvo → Kongresa europskih narodnosti, s kojim je surađivao od 1920-ih, te s J. Wilfanom zastupao Slovence i Hrvate pod Italijom. Bio je predsj. Saveza europskih manjinskih novinara te izdavao Mitteilungen der nationalen Minderheiten in Italien. God. 1929. i 1930. uređivao je posljednje kratkotrajne slov. i hrv. novine Novi list, → Istarski list i Družina. Poslije priključenja Austrije Njemačkoj 1938. sklonio se u Beograd. Nakon II.svj. rata živio je u Trstu i djelovao kao kršćanski socijalist te od 1954. ponovno izdavao tjednik Novi list.

LIT.: E. Pelikan, Engelbert Besednjak v parlamentu, Trst 1996.

E. Pelikan

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Besednjak, Engelbert. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/275>.