Abram, Mario

traži dalje ...

Abram, Mario, novinar i političar (Aurisina kraj Duina, 18. VII. 1920 – Ljubljana, 9. VII. 2004). Osnovnu školu završio je u Vicenzi, a srednju trgovačku u Trstu 1941. Sudjelovao je u organizaciji komun. omladine Pinka Tomažiča. Školovanje na Fakultetu za ekonomiju i trgovinu u Trstu prekinuo je zbog voj. mobilizacije te zatvora. Potom je kao partizan sudjelovao u borbama na goričkoj bojišnici u rujnu 1943. Postao je komesar u postrojbama tal. boraca Battaglione Triestino d’Assalto, potom → Brigade »Garibaldi« i poslije XXIV. udarne brigade »Fratelli Fontanot«. Za rata je uređivao časopis Gioventù Nuova, pisao u La Voce del Bosco i Il Corriere Partigiano, a 1945. postao je urednikom tal. emisija Radio Beograda, te u Kopru uređivao časopis Istria Nuova. Na → Radiju Koper–Capodistria bio je 1951–74. najprije pomoćnik direktora za talijanski program, potom direktor, te prvi direktor → TV Koper–Capodistria. Bio je zastupnik u Kulturno-prosvjetnom vijeću jugosl. Savezne skupštine 1965–69., potom predsjednik Obalne konferencije i član slov. Republičke konferencije Socijalističkoga saveza radnog naroda. Dužnost predsjednika Skupštine općine Kopar obnašao je 1974–82. Nakon umirovljenja živio je u Ankaranu. Veliku je pozornost posvećivao suživotu Slovenaca i Talijana, jačanju položaja tal. skupine u Istri, te otvaranju granice i zbližavanju Italije i Jugoslavije. Odlikovan je zlatnom značkom Osvobodilne fronte, visokim odličjem Republike Italije i dr. God. 2000. proglašen je počasnim građaninom Kopra.

D. Valentič

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Abram, Mario. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/abram-mario>.