Babudri, Francesco

traži dalje ...

Babudri, Francesco, povjesničar i pisac (Trst, 26.XI.1879 – Bari, 27.VIII.1963). Od djetinjstva je živio u Poreču, gdje je (1908–19) bio tajnikom udruge → Società Istriana di Archeologia e Storia Patria. God. 1924–31. radio je u tršćanskom Civico Museo di Storia ed Arte, a potom se preselio u Bari. Pisao je o starijoj crkv. povijesti i povijesti umjetnosti, ali i o drugim istarskim pov. temama, osobito porečkoga i tršćanskoga područja. Surađivao je u časopisima Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria (prikazima I vescovi di Parenzo e la loro cronologia, 1909., Le antiche chiese di Parenzo, 1912., La villa rustica di Sesto Appuleio Ermia presso S. Domenica di Visinada, 1920) i Archeografo Triestino (člancima Cronologia dei vescovi di Capodistria, 1910., Nuovi contributi su Cissa-Rubino, 1926). Pisao je i o temama iz istar. folklora, napose o istar. nar. pjesmama romanskoga kruga Rime e ritmi del popolo istriano (Pagine Istriane, 1906–1908), Ancora rime e ritmi del popolo istriano (Trst 1910) i dr. vrstama iz usmene predaje (Maldicenze paesane di Trieste e dell’Istria, Milano 1921). U mladosti je pisao pjesme (Carmina, Poreč 1900; Nova Carmina, Kopar 1901) i novele. Poslije odlaska u Bari posvetio se proučavanju povijesti južne Italije. Napisao je svoju bibliografiju Bibliografia de´miei scritti (settembre 1900-settembre 1931).

LIT.: M. Viterlo, Francesco Babudri (1879–1963), Archivio Storico Pugliese, 1963, 16.

R. Matijašić

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Babudri, Francesco. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/babudri-francesco>.