kalendar

traži dalje ...

kalendar (lat. calendarium prema Calendae: prvi dan u mjesecu), serijska publikacija, najčešće godišnjak, koja donosi pregled dana, tjedana i mjeseci u godini te raznorodne poučne i zanimljive tekstove. Prvi hrv. kalendar za Istru bio je Istran, narodni koledar za 1869, koji je izašao u Ljubljani. Drugi je izašao za 1870. Urednik je bio Franjo Ravnik, profesor »slavenskog« jezika u Kopru, prije toga u Kastvu. U prvom su godištu uz urednika, suradnici Juraj Dobrila i Petar Studenac te s jednom pjesmom Medo Pucić, a u drugom godištu još Matko Laginja, Vjekoslav Spinčić i Vinko Zamlić. Umjesto Istran, Dobrila je u Trstu 1870. pokrenuo → Našu slogu, a do 1919. u Istru su stizali i kalendari iz Zagreba i Zadra, ponajprije svetojeronimska Danica. U Puli je poč. XX.st. pod uredništvom Josipa A. Kraljića izlazio kalendar Jorgovan s beletrističkim prilozima. Posljednja godišta toga kalendara izdao je knjižar Ivan Novak u Pazinu. U Pazinu je 1922. i 1923. izlazio džepni kalendar Istranin, koji je uređivao Božo Milanović, a u Trstu 1923–29. kalendar Jurina i Franina, koji je izdavala Istarska književna zadruga. Od 1925. počela je u Trstu, u nakladi Društva sv. Mohora za Istru i pod uredničkom brigom B. Milanovića, izlaziti Danica (→ Istarska Danica). Za 1937. kalendarski je dio bio zaplijenjen, a ostali tekst izašao je kao Zabavnik; za 1938. i 1940. izašao je kao Zapisnik samo kalendarski dio. U Zagrebu su u izdanju konzorcija lista Istra izašla tri godišta Jadranskog kalendara (1935/36/37), koji su uređivali Tone Peruško i Joško Žiberna. Istarska Danica izlazila je u Pazinu od 1950. do 1954. te ponovo od 1972. Osim 1991–95., kad izlazi kao tromjesečna revija za domaćinstvo kalendar → Jurina i Franina ponovo izlazi od 1952. do danas.

LIT.: P. Strčić, Stogodišnjica kalendara »Istran«, Franina i Jurina, kalendar za 1969, Rijeka 1968.

J. Bratulić

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

kalendar. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/kalendar>.