Osvobodilna fronta slovenskega naroda (OF)

traži dalje ...

Osvobodilna fronta slovenskega naroda (OF), politička organizacija utemeljena 26. IV. 1941. u Ljubljani kao Protiimperialistična fronta; po njem. napadu na SSSR preimenovana u OF. Utemeljili su je KP Slovenije, kršćanski socijalisti, demokratsko krilo Sokola te kult. djelatnici, koji su 28. II. 1943. prepustili vodeću ulogu KPS-u. OF je uspostavila paralelnu vlast, čiji je gl. cilj bila borba protiv okupatora i preuzimanje vlasti. Vrhovni plenum OF 16. IX. 1943. donio je odluku o priključenju Primorske Sloveniji (u Hrvatskoj takvu važnost imaju → Pazinske odluke i odluke ZAVNOH-a), koja je potvrđena na Zboru odposlancev slov. naroda (Kočevje, 1–3.X. 1943) i na II. zasjedanju AVNOJ-a (Jajce, 29. XI. 1943). Poslije rata OF je organizacijski okvir masovnoga političkoga života. U Istri je prvi odbor OF organizirao Oskar Kovačič 1. XII. 1941. na Plavjama; poslije je terenski odbor imao sjedište u Loparu. Vidko Hlaj utemeljio je u proljeće 1943. Okružni odbor za slov. Istru. Predstavnici OF 27. IX. 1943. u Sv. Antonu kraj Kopra izabrali su 6 zastupnika za Kočevski zbor. Predstavnici NOP-a hrv. Istre i OF slov. Istre dogovorili su se u veljači 1944. o razgraničenju po crti od Dragonje na Topolovec, Pregaru i Črnicu te na Obrov i Rupu. Za vrijeme STT-a djelovala je OF STT-a do 3. IV. 1955. Zbog nacionalne obojenosti ona se u istar. mjestima nije razvila.

I. Pletikosić

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Osvobodilna fronta slovenskega naroda (OF). Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/osvobodilna-fronta-slovenskega-naroda-of->.