Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH), vrhovno predstavničko tijelo, nositelj hrv. suvereniteta i najviša drž. vlast te najviše tijelo narodnooslobodilačkoga pokreta u Hrvatskoj (1943–45). U djelokrugu ZAVNOH-a bio je razvoj → narodnooslobodilačkoga pokreta i ustrojavanje nove vlasti (→ narodnooslobodilački odbori) u Istri. Inicijativni odbor ZAVNOH-a, zajedno s vijećnicima AVNOJ-a iz Hrvatske, u proglasu je 18.III.1943. istaknuo nužnost veze između Hrvatske i neoslobođenih krajeva. U proglasu »Narodima Hrvatske«, upućenom s I. zasjedanja (Otočac i Plitvička jezera, 13–14.VI.1943), ZAVNOH je na borbu za oslobođenje od tuđinske vlasti pozvao i »braću Hrvate Istre, Zadra, Rijeke i jadranskih otoka«. Izvršni odbor ZAVNOH-a, najviše tijelo na čijem je čelu 1943–45. bio → V. Nazor, pozivajući se na pravo naroda na samoopredjeljenje, svojom je Odlukom o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj (20.IX.1943) potvrdio odluku Okružnog NOO-a za Istru o sjedinjenju (→ Pazinske odluke). Ništavnim su tada proglašeni ugovori Kraljevine Jugoslavije i NDH s Italijom kojima su Istra i drugi krajevi pripali Italiji, a tal. manjini koja ondje obitava zajamčeno je pravo na autonomiju. Na II. zasjedanju (Plaški, 12–15.X.1943) vijećnicima ZAVNOH-a postalo je osam Istrana. Otad su problemi Istre u svim službenim aktima tretirani kao i problemi drugih dijelova Hrvatske. ZAVNOH je uvažio specifičnosti tek sjedinjene pokrajine, pa je tijekom njem. okupacije pomagao uputama, direktivama i kadrovima u izgradnji hrv. vlasti i u objašnjavanju zadataka i ciljeva NOP-a. Nastojao je rješavati gosp. probleme te probleme prikupljanja i transporta pomoći za prehranu partiz. postrojba u Gorskom kotaru. U proljeće 1944. raspisao je Zajam narodnog oslobođenja i u optjecaj pustio obveznice te iskazao zanimanje za obnovu i širenje hrv. školstva i uopće prosvjete i kulture kao jednog od preduvjeta za bržu i primjereniju politizaciju naroda. Treće zasjedanje ZAVNOH-a održano je u Topuskom 8–9.V.1944., a V. i posljednje u Zagrebu 24–25.VII. 1945., kad je ZAVNOH prerastao u Narodni sabor Hrvatske.

LIT.: H. Sirotković, ZAVNOH – Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske: rasprave i dokumenti, Zagreb 2002; M. Mikolić, Neka pitanja iz odnosa ZAVNOH-a prema Istri (rujan 1943 – svibanj 1944), Jadranski zbornik, 1973–1975, 9.

D. Mandić