Broz, Josip - Tito

traži dalje ...

Broz, Josip - Tito, revolucionar, komunist i državnik (Kumrovec, 7.V.1892 – Ljubljana, 4.V.1980). Bio je vrhovni zapovjednik jugosl. pokreta otpora 1941–45., predsjednik → Jugoslavije (DFJ, FNRJ, SFRJ) od njezina nastanka do svoje smrti, generalni sekretar (1937), a poslije i predsjednik → Komunističke partije Jugoslavije, odnosno Saveza komunista Jugoslavije. Jedan je od rijetkih državnika komunista koji nije dopustio sovjetizaciju države (1948). Kao jedan od osnivača pokreta nesvrstanih (1956) zalagao se za mir i koegzistenciju naroda i država. Za života stvoren je kult njegove ličnosti. Nakon sloma Jugoslavije podjednako hvaljen i kritiziran. Njegov povijesni značaj još uvijek je nemoguće do kraja ocijeniti. Njegov odnos prema Istri iskazan je kroz odluke o pokretanju ustanka u Istri i II. zasjedanja AVNOJ-a. Pokretanje ustanka u Istri (što je prepušteno GŠ Hrvatske) bilo je potaknuto zaključkom J. Broza-Tita kao vrhovnoga zapovjednika NOV Jugoslavije da se Istra i Slovensko primorje – sudeći po dotadašnjem diplomatskom i polit. iskustvu – neće moći sjediniti s maticom zemljom na klasični diplomatski način (notama, statistikom o etničkom sastavu, povijesnim i prirodnim pravom), već da će ključ njihova pripajanja Hrvatskoj i Sloveniji biti vojno oslobađanje. Bilo je jasno da će onaj tko bude imao vojsku u Istri, nakon rata određivati uvjete razgovora. Borba za priključenje Istre Hrvatskoj, a time i novoj jugosl. Federaciji, vodila se na diplomatskoj razini između čelništva Narodnooslobodilačkoga pokreta i savezničkih zemalja uglavnom od kapitulacije Italije (1943) do svršetka rata (1945). Tito je savezničkoj misiji pri Vrhovnom štabu stalno naglašavao da se odluke AVNOJ-a u tom smislu neće promijeniti. Zbog toga se prišlo ozbiljnijem radu na stvaranju organa nove vlasti na oslobođenim teritorijima, pa tako i u Istri (→ narodnooslobodilački odbori). Tito je posebnom diplomatskom strategijom na kraju uspio Istru zadržati u sastavu nove Jugoslavije. U razdoblju 1945–80. vrlo je često dolazio u Istru, posebice na odmor (→ Brijunski otoci; → Vanga) i na Festival jugoslavenskog igranog filma u Puli.

D. Dukovski

 

ilustracija
Josip BROZ-Tito u Raši 1958.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Broz, Josip - Tito. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/407>.