A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Balentović, Ivo
Balentović, Ivo (pseud. i inicijali: Ivo Posavac, Ivo Dragić, V. Bežanski, I. B., (ib) i ib), pripovjedač, ...

Balilla
Balilla, udruga faš. podmlatka, osnovana 1923. Okupljala je dječake u dobi od 6 do 14 god., a do 1926. ...

Balkan
Balkan, dnevne novine koje su izlazile u Trstu 1.IX.1907 – 30.IV.1908. Tijekom osam mjeseci objavljeno ...

Ballarin, Jolanda
Ballarin, Jolanda, slikarica (Pula, 1908 – Mestre kraj Venecije, 1977). Rano je u djetinjstvu pokazivala ...

balun ili balon
balun ili balon, najrašireniji i najizvođeniji narodni ples na istar. poluotoku. U njegovu izvođenju ...

Ban, Olga
Ban, Olga, antifašistica (Zarečje kraj Pazina, 26.VI.1926 – Pazin, 7. ili 8.X.1943). Nakon završene ...

Bančić, Šime
Bančić, Šime, pravnik (Kršanci kraj Žminja, 7. II. 1898 – Pula, 12. VI. 1982). Pohađao je pazinsku gimnaziju, ...

Banfield, Gottfried von
Banfield, Gottfried von, poručnik bojnog broda, zrakoplovac Austrougarske ratne mornarice (Herceg Novi, ...

Bank, Ivo
Bank, Ivo → Benko, Ivo ...

banka
banka (banak; srednjovj. lat. banchus, bancha, prema germ. bank: klupa). 1. Klupa, sjedalo; stol; mjenjačnica. ...

slovo b: pronađenih odgovora: 279; vrijeme izvršavanja upita: 20 ms