A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

baril (barila)
baril (barila), mlet. mjera za tekućine, obično obujma 64,385l. Dijelila se na šest vjedara (secchia: ...

barok
barok (tal. barocco, iz port. barroco: biser nepravilna, pakuglasta oblika; vrsta srednjovj. silogizma), ...

Baron Gautsch
Baron Gautsch, putnički parobrod Austrijskoga Lloyda. Izgrađen je 1908. u brodogradilištu Gourlay Brothers ...

Barsan, Antonio
Barsan, Antonio, pravnik i političar (Rovinj, 1823 – Pula, 23.III.1889). Studij prava završio je u Padovi ...

Bartholomaeus Justinopolitanus
Bartholomaeus Justinopolitanus (latin. Budrius, Pelusius) → Budrio, Bartolomeo ...

Bartol Krbavac
Bartol Krbavac, glagolj. pisar i iluminator (juž. Krbava, XIV.st. – ?, nakon 1421). U juž. Krbavi bio ...

Bartoli, Matteo Giulio
Bartoli, Matteo Giulio, lingvist (Labin, 22. XI. 1873 – Torino, 23. I. 1946). Rodio se u staroj istar. ...

Bartolić, Ante
Bartolić, Ante, liječnik (Karojba, 19.IV.1937 – Karojba, 9.VI.2004). Nakon gimnazijskoga školovanja ...

Bartolomeo dei Vitrei (Bartolomeo da Pola)
Bartolomeo dei Vitrei (Bartolomeo da Pola), puljski podestat (XIII.st.). Pod njegovom je upravom 1296. ...

Bartolomeo delle Cisterne
Bartolomeo delle Cisterne → Costa Sbardilini, Bartolomeo ...

slovo b: pronađenih odgovora: 279; vrijeme izvršavanja upita: 20 ms