A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

endemi
endemi, biljne i životinjske svojte (podvrste, vrste, rodovi, porodice) rasprostranjene na geografski ...

eneolitik ili bakreno doba
eneolitik ili bakreno doba (lat. aeneus: mjeden, bakren i grč. λίϑος: kamen), prapovijesno razdoblje ...

epigrafija
epigrafija (grč. ἐπγραφή: natpis), pomoćna pov. znanost koja proučava pov. natpise urezane ili uklesane ...

epizootije
epizootije, epidemije zaraznih bolesti životinja od kojih neke mogu prijeći i na ljude (zoonoze), ...

Eppenstein
Eppenstein, srednjovj. feudalna obitelj podrijetlom iz Bavarske, s područja blizu rijeke Isar, nazvana ...

Epulon
Epulon (lat. Aepulo), kralj Histra 178–177. pr. Kr. Spominje ga samo → Tit Livije u pov. pregledu histarskoga ...

Erik
Erik, furlanski markgrof (VIII.st.). Prvi put se spominje 795., ali je moguće da se na nj odnosi i podatak ...

Erlacher
Erlacher (Ellacher, Elacher; hrv. Lihar), feud. obitelj na području Pazinske knežije. U XV. st. Erlacheri ...

Erman, Ivo
Erman, Ivo, dramski glumac (Žminj, 10. II. 1912 – Pula, 28. I. 2003). S obitelji je 1923. napustio Istru ...

Erzherzog Friedrich
Erzherzog Friedrich, austroug. korveta porinuta u more 1857. Izgrađena je od istarske hrastovine, prema ...

slovo e: pronađenih odgovora: 43; vrijeme izvršavanja upita: 18 ms