A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Baseggio
Baseggio, koparska plemićka obitelj mlet. podrijetla (XIV–XX.st.), koje su pojedini članovi pripadali ...

Basilisco
Basilisco, prezime dvaju liječnika u Istri u XIX.st. Luigi Carlo (Rovinj, XIX.st.), studirao medicinu ...

Bastian, Ivan (Baštijan)
Bastian, Ivan (Baštijan), svećenik i slikar (Jugi kraj Kastva, 5.IX.1828 – Trst, 11.III.1886). Brat ...

Bastian, Mate
Bastian, Mate (Baštijan, Matko, pseud. Omišljanin), svećenik, političar i književnik (Jugi kraj Kastva, ...

batana
batana, brodica plosnata dna i ravnih, koso nagnutih bokova. Ima oštru, ravnu, nagnutu pramčanu statvu ...

Batel (Battel), Josip Antun
Batel (Battel), Josip Antun, samouki povjesnik (Barban, 12.III.1827 – Barban, 22.XII.1889). Sin je Feliksa ...

batel (jadranski batel)
batel (jadranski batel), drveni ribarski čamac dug do 12m, nalik na → bragoc, a razlikuje se od njega ...

batelina
batelina, vrsta barke plosnata dna, s ravnom ali nagnutom pramčanom statvom, te s ravnom, nagnutom i ...

Battaglia, Raffaello
Battaglia, Raffaello, paleontolog i antropolog (Trst, 30.X.1896 – Padova, 18.III.1958). Živio je i radio ...

Battana, La
Battana, La, tromjesečnik za kulturu što ga je 1964. pokrenula tal. nacionalna zajednica u Rijeci. Jedan ...

slovo b: pronađenih odgovora: 279; vrijeme izvršavanja upita: 18 ms