A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Apsirtidi
Apsirtidi, ant. naziv za cresko-lošinjsku otočnu skupinu u Kvarneru. Nazvani po liburnskom imenu mjesta ...

Aquileia
Aquileia (lat. i tal.) → Akvileja ...

Archeografo Triestino
Archeografo Triestino, znan. časopis s pretežito pov. sadržajem, koji s prekidima izlazi u Trstu od ...

Archivio di Stato di Trieste
Archivio di Stato di Trieste → Državni arhiv u Trstu ...

Archivio di Stato di Venezia
Archivio di Stato di Venezia → Državni arhiv u Veneciji ...

Archivio Storico per Trieste, l’Istria e il Trentino
Archivio Storico per Trieste, l’Istria e il Trentino, pov. časopis koji je od 1881. do 1889. u Rimu ...

Arena cup
Arena cup, međunar. boksački turnir koji organizira BK Pula, jedan od najvažnijih. Prvi je održan od ...

Arena d. d. Pula
Arena d. d. Pula, trikotažna industrija, nastala na tradiciji tvornice trikotažnih proizvoda »Olga Ban«, ...

Arena di Pola, L’
Arena di Pola, L’, dnevnik koji je izlazio kao najvažnije promidžbeno sredstvo tal. Odbora nacionalnog ...

Arena u Puli
Arena u Puli (lat. arena: pijesak), u puku zvana i Divić-grad, amfiteatar, najveći i dobrim dijelom ...

pronađenih odgovora: 3094; vrijeme izvršavanja upita: 24 ms